pomiary pola elektromagnetycznego

Wiarygodne pomiary natężenia pola elektromagnetycznego

Pole elektromagnetyczne (PEM) jest efektem użytkowania przez ludzi urządzeń, które wykorzystują energię elektryczną. Takie urządzenia są wszechobecne i w zależności od ich rodzaju mogą generować silniejsze lub słabsze pole elektromagnetyczne. Które rzecz jasna niekoniecznie musi być niebezpieczne dla człowieka. Zaliczyć do nich możemy m.in. telefony komórkowe, komputery, mikrofale czy chociażby odkurzacze. Warto wiedzieć jednak, że przez zbyt dużą ilość urządzeń elektrycznych jesteśmy nieustannie narażeni na promieniowanie elektromagnetyczne. W celu dbania o środowisko pomiary natężenia pola elektromagnetycznego są obecnie koniecznością.

Takie pomiary wykonuje się zarówno w tzw. środowisku ogólnym jak i w pracy. Pomiary takie dokonywane są przez akredytowane laboratorium pomiarowe. Jest kilka metod dokonywania takich pomiarów: wąskopasmowy, szerokopasmowy i szerokopasmowy miernikiem selektywnym. Każda z nich ma inne zadanie. Do wykonania miarodajnego pomiaru dana firma musi zaopatrzyć się w profesjonalnie mierniki o jak najwyższej jakości.

Pomiary w środowisku i zakładach pracy

W przypadku środowiska ogólnego pomiary PEM obejmują najczęściej linie średniego i wysokiego napięcia, stacje elektroenergetyczne oraz infrastruktury elektroenergetyczne. Ma to na celu zweryfikowanie stanu natężenia pola elektrycznego i magnetycznego na konkretnym terenie.

Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy wykonywane są w miejscach, w których znajdują się m.in. piece indukcyjne, elektromagnesy, urządzenia do magnetoterapii czy urządzenia rezonansu magnetycznego. Powodem dla, którego pomiary PEM są wykonywane w miejscach pracy jest nie tylko ochrona środowiska, ale także BHP w miejscach pracy.

Co się dzieje, gdy pomiary pola elektromagnetycznego są zbyt wysokie? Zaleca się wtedy zaopatrzenie się w produkty, które umożliwią ich ekranowanie, a mówiąc innymi słowy - odbijanie. Mogą być to np. farby i tkaniny ekranujące. Zastosowanie ich sprawi, że człowiek będzie mógł cieszyć się lepszym ogólnym stanem zdrowia.