pole elektromagnetyczne bhp

Pole elektromagnetyczne w miejscu pracy

Pole elektromagnetyczne jest zjawiskiem naturalnym, występuje zawsze i wszędzie. To połączenie pól magnetycznego i elektrycznego. Jest to jedna z najstarszych form energii, miała znaczący wpływ na kształtowanie się ewolucji na Ziemi. Każdy organizm żywy, w tym także człowiek, jest źródłem pola elektromagnetycznego. Poza tym pole to może zostać wytworzone w sposób sztuczny. Jeśli chodzi o pole elektromagnetyczne BHP ma szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa pracowników.

Oddziaływanie elektromagnetyczne może zostać wygenerowane sztucznie poprzez:

  • Obiekty elektroenergetyczne (takie jak: linie wysokiego napięcia, energetyczna instalacja zasilająca, stacje przesyłowo-rozdzielcze transformatory)
  • Urządzenia medyczne
  • Urządzenia przemysłowe (np. piece i nagrzewnice indukcyjne, spawarki)
  • Urządzenia radio- i telekomunikacyjne
  • Inne urządzenia elektryczne, takie jak kuchnie mikrofalowe i indukcyjne, systemy antykradzieżowe czy telefony komórkowe.

Pole elektromagnetyczne bhp

Czy istnieją przepisy dotyczące BHP w sytuacji, gdy oddziaływanie elektromagnetyczne jest zwiększone? 1 lipca 2016 roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydał rozporządzenie, które mówi o tym, że:

  • Aby pracownik mógł przebywać w przestrzeni pośredniej, należy zapewnić mu ochronę przed pośrednimi skutkami, jakie niesie ze sobą dany poziom pola elektromagnetycznego.
  • Pracownik może przebywać w przestrzeni strefy zagrożenia wyłącznie wtedy, gdy ma zapewnioną ochronę przed bezpośrednimi skutkami oddziaływania pola elektromagnetycznego.
  • Zabronione jest przebywanie w ramach codziennej praktyki w przestrzeni strefy niebezpiecznej.

Pole elektromagnetyczne pomiary

Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy powinny być wykonywane w otoczeniu instalacji, podczas pracy wszystkich urządzeń, które takie pole wytwarzają. Warunki pomiaru muszą odpowiadać typowym warunkom eksploatacyjnym tych urządzeń. Jeżeli oddziaływanie występuje w kilku rodzajach pracy, pomiary natężenia pola elektromagnetycznego należy wykonać w warunkach, gdy jest ono największe. W ostatecznym wyniku pomiaru należy uwzględnić parametry pracy, urządzeń wytwarzających oddziaływanie elektromagnetyczne, które mają najbardziej negatywny wpływ na środowisko.

Pomiar pola elektromagnetycznego w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnych powinien być wykonywany na wysokości 0,3 do 2 m nad powierzchnią Ziemi bądź innymi powierzchniami, na których mogą przebywać pracownicy. Za wynik pomiaru należy przyjąć maksymalny, spośród zmierzonych w danym pionie poziom pola elektromagnetycznego.